KANUNLAR

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

5187 Sayılı  Basın Kanunu

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi  Hakkında Kanun

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

 

YÖNETMELİKLER

 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yatay Geçiş Güz ve Bahar Ek 1 Maddeye Göre Karar Metni

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bir Dönemde %10 a Giren Öğr. Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlarla İlgili 01.03.2012 Tarihli YÖK Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

YÖNERGELER

 

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Yaz Okulu Yönergesi

Erasmus Yönergesi

Öğrenci Konsey Yönergesi

Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Etkinliklere Katılım Dersinin Uygulama Esasları ve Yönergesi

Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Lisansüstü Uzaktan Öğretim Yönergesi ve Uygulama Esasları

Ortak Seçmeli Dersler Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi

Üniversite Senatosunun Ortak Zorunlu ve Ortak Seçmeli Dersler ile ilgili 31.10.2017 tarih ve 16 nolu Toplantısında Alınan 9 nolu Karar 

Ders Dağılımı ve Şubelere Ayrılmasına İlişkin Uygulama Esasları ve Yönergesi

Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Ders Kataloğu Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar ve Örnek Müfredat

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük Uygulama Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Ders Uygulama Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi Uygulama Esasları Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

Daimi Statüde Çalışan İşçiler Yönergesi

 

USUL VE ESASLAR

 

6569 Sayılı Kanunun Gaziantep Üniversitesinde Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi'nin Çalışma Esasları

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

EK Madde 1 Uygulama Usül ve Esasları