• Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 1989 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak açılmış, bu sürede Ebelik ve Hemşirelik bölümü olmak üzere iki bölümde hizmet vermiştir. 

 

  • Yüksek Sağlık Şurası’nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararı doğrultusunda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki yüksekokullarda yapılması amacıyla 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sağlık yüksekokullarının faaliyete geçirilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile 1997 yılında Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümüne öğrenci alınmıştır. Ancak 1999–2009 yılları arasında öğretim elemanı eksikliği nedeniyle Ebelik Bölümünde eğitime ara verilmiştir.

 

  • 5 Eylül 2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla Sağlık Yüksekokulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

 

  •  2009–2010 eğitim öğretim yılında Ebelik Bölümüne yeniden öğrenci alınmıştır. Şu anda Hemşirelik ve Ebelik Bölümü olmak üzere iki bölümde eğitime devam edilmektedir.  Aynı zamanda açık olan Solunum Terapistliği,   Beslenme ve Diyetetik ile Sağlık Yönetimi Bölümlerine öğrenci alınmaya başlanmamıştır. Ayrıca; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri açılmış olup, öğrenci alımı yapılmamıştır.

 

  • Fakültemiz 1989–2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığına ait Sağlık Meslek Lisesi binasında,

 

  • 2004 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi merkez kampüsünde eğitim vermektedir.

 

Eğitimimizde temel amaç öğrencilere sağlık, hemşirelik ve ebelik konusundaki temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Sağlık; çevre ile uyumlu etkileşimde bulunarak ulaşılabilen ve bireysel farklılıklar gösterebilen dinamik bir yaşam sürecidir. Hemşirelik ve Ebelik ise kuramsal bilgilerin, uygulama becerileri ile anlamlı bir biçimde birleşmesini gerektiren mesleklerdir. Bu nedenle; hemşirelik ve ebelik bakımı, her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi ile ilgili hizmetleri kapsar. Hemşire ve ebe bunu yaparken veri toplama, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını kapsayan problem çözümleme yollarını izler ve bu aşamalara birey, aile ve toplumun katılımını sağlar.

 

Bu bağlamda fakültemiz; insanın bütüncül bakış açısı ile ele alınması gerektiğine, değişen çevre ile sürekli etkileşim içinde olduğuna, gerçek potansiyeline aile ve toplum gibi sistemlerle etkileşim sonucunda ulaştığına inanır. Ayrıca, bireyin kendini yönetme ve gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunu, sağlığı ve bakımı ile ilgili kararlara aktif olarak katılma hakkı olduğunu kabul eder. Öğrenmenin bilgi, tutum ve davranışlarda değişim gerektiren bir süreç olduğuna inanır. Bu inançla, öğrencinin bireysel gelişimi için, kritik düşünme, problem çözme, hasta savunuculuğu yapma, duyarlı bakım verme, öğrenme sorumluluğunu kazanmasını ve değişim ajanı olmasını hedefler.

Öğrencilerin bireysel ve profesyonel özelliklerini geliştirmek amacıyla, eğitiminde bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranışların kazandırılacağı ortamları sağlar. Eğiticilerin, uygulamalarda öğrencilere rol modeli olması, hemşirelik ve ebelik bilgisinin gelişimine katkıda bulunması, öğrencinin sürekli öğrenmesini desteklemesi ve disiplinler arası anlayışın gelişmesine katkıda bulunması gerektiğine önem verir. Uygulamada öğrencilerin hemşirelik ve ebelik mesleğinde var olan değer, tutum, bilgi ve becerileri kullanma yeterliliği kazanmaları gerektiğine inanır.

Sonuç olarak; öğrenmeyi kolaylaştıran rehber öğretim elemanlarıyla,  interaktif eğitim yöntemlerini kullanarak, problem çözme sürecine temellenmiş, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir program ile farklı ortamlarda hizmet verebilen ve kendine güvenen öğrenciler yetiştirme gayreti içindedir.

 

  • 2001 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde açılan İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 2010 yılından itibaren Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans Programlarında eğitim verilmektedir. 2013 yılında ise Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında eğitime başlanmıştır. 2014 yılında ise İç Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları açılmıştır. 2016 yılında da Hemşirelik Anabilim Dalı doktora programı açılmış ve öğrenci alımına başlanmıştır.  

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nün Gaziantep Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü bünyesinde Anabilim dalı kurulması konusundaki teklifi 06.11.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Psikiyatri Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dallarının kurulmasına karar verilmiştir.