Misyonumuz

Sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında, ulusal ve uluslararası gereksinimleri karşılamak, toplum sağlığını koruma ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek, öğrenci odaklı, disiplinler arası iş birliğini önemseyen, yeniliğe açık bir eğitim anlayışı ile mesleki ve kültürel olarak yüksek donanıma sahip, ekip çalışmasını ve bilimsel düşünceyi hayatına vazife edinmiş, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek.