SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dekan- Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU

Hemşirelik Bölüm Başkanı - Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl. Bşk.-Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ERGEN

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı- Doç.Dr. Nurgül ÖZDEMİR

Ebelik Bölüm Başkanı- Doç.Dr. Semra ÇEVİK

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Fakülte Birim Kalite Temsilcisi- Doç.Dr. Şenay Görücü YILMAZ

Üniversite Kalite Komisyon Üyesi -Prof. Dr. Özlem OVAYOLU

Öğr. Gör. Dr. Aynur BAHAR

Yüksekokul Sekreteri Nesrin EREN

Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Serhat KANAT

Hemşirelik Bölümü mezun öğrencisi Mina GÜNER

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ (Başkan)

Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU

Prof. Özlem OVAYOLU

Prof. Dr. Şükriye İlkay GÜNER

Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

Doç.Dr. Nurgül ÖZDEMİR

Doç. Dr. Rabia SOHBET

Dr. Öğr. Üyesi Elif BİLSİN KOCAMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Serap KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KATRANCI

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SERÇE

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖV

Dr. Öğr. Üyesi Safiye ÖZGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sema AYTAÇ

Öğr. Gör. Dr. Aynur BAHAR

Öğr. Gör. Dr. Soner BERŞE

Arş. Gör. Dr. Melike BAYRAK

Arş. Gör. Tuğba ALBAYRAM

Arş. Gör. Zeynep KOÇ

Dekan Sekr. Serkan ERGÜL

Bil. İşl. Ayşegül ÇELİK

 

KALİTE YÖNETİMİ