• Dekan Sekreterliği: 0342 360 60 60-76740

STRATEJİK AMAÇLAR

                       STRATEJİK HEDEFLER

 

STRATEJİK AMAÇ–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 1:

 

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi sürdürmek ve geliştirmek

 

 

Hedef–1 Akademik insan gücünün nitelik, nicelik yönünden açılması önerilen anabilim dallarına dengeli dağılımın sağlanması ve gelişimin sürdürülmesi. Bu hedefin alt hedefleri, her anabilim dalında üç öğretim üyesi olması, her öğretim elemanının yılda bir uluslararası, bir ulusal hakemli dergide makale yayımlaması

 

 

Hedef–2 Teknolojik alt yapı ve donanımı sürekli olarak geliştirme

 

 

Hedef–3 Hızlı gelişen sağlık bakım sistemindeki eğilim ve teknolojilere ayak uydurma

 

 

STRATEJİK AMAÇ–2

 

 

Amaç 1:

 

Lisans düzeyinde eğitim ve öğretimi sürdürmek ve geliştirmek

 

 

Amaç 2:

Ebelik Bölümünde lisansüstü              düzeyde eğitime başlamak.

 

 

 

Hedef–1 Fiziki koşulların yeterli hale getirilmesi

Hedef-2 Akademik kadronun yeterli sayıya getirilmesi

 

 

 

Hedef- 1 Yüksek Lisans başvurusu için gerekli akademik kadronun oluşturulması.

 

Hedef–2 Ebelikte Yüksek Lisans çalışması tamamlanarak yükseköğretim kuruluna başvuru yapılması.

 

 

STRATEJİK AMAÇ–3

Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Solunum Terapistliği, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerine öğrenci alınması

 

 

 

Hedef–1 Fiziki koşulların ve akademik kadronun yeterli hale getirilmesi