KANUNLAR

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

 

5187 Sayılı  Basın Kanunu

 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi  Hakkında Kanun

 

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

 

YÖNETMELİKLER

 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 

Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği

 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yatay Geçiş Güz ve Bahar Ek 1 Maddeye Göre Karar Metni

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Bir Dönemde %10 a Giren Öğr. Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlarla İlgili 01.03.2012 Tarihli YÖK Genel Kurul Kararı

 

Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

YÖNERGELER

 

Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi

 

Ebelik Bölümü Uygulama Yönergesi

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi

 

Eğitim Komisyonu Yönergesi

 

Özel Öğrenci Yönergesi

 

Yaz Okulu Yönergesi

 

Erasmus Yönergesi

 

Öğrenci Konsey Yönergesi

 

Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

 

Etkinliklere Katılım Dersinin Uygulama Esasları ve Yönergesi

 

Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

 

Lisansüstü Uzaktan Öğretim Yönergesi ve Uygulama Esasları

 

Ortak Seçmeli Dersler Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi

 

Üniversite Senatosunun Ortak Zorunlu ve Ortak Seçmeli Dersler ile ilgili 31.10.2017 tarih ve 16 nolu Toplantısında Alınan 9 nolu Karar 

 

Ders Dağılımı ve Şubelere Ayrılmasına İlişkin Uygulama Esasları ve Yönergesi

 

Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

 

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Ders Kataloğu Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar ve Örnek Müfredat

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

 

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi Uygulama Esasları Yönergesi

 

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

 

Daimi Statüde Çalışan İşçiler Yönergesi

 

USUL VE ESASLAR

 

6569 Sayılı Kanunun Gaziantep Üniversitesinde Uygulanmasına İlişkin Esaslar

 

Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi'nin Çalışma Esasları

 

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

 

EK Madde 1 Uygulama Usül ve Esasları

 

PROTOKOLLER

 

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilere İlişkin Uygulamalı Eğitim Protokolü