Genel Bilgiler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, sonradan oluşan veya doğum esnasında açığa çıkabilen birçok özür ve hastalıkların yol açtığı hareket bozukluklarının tedavisinde, kas iskelet sisteminde oluşan ağrıların giderilmesinde, vücutta kaybedilen fonksiyonun geri kazanılmasında veya vücuda yeni fonksiyonların kazandırılmasında etkin olan bir bilim dalıdır (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul no:101; Bilim alan kodu: 1024).

 

Fizyoterapist; kas-iskelet sistemi bozukluklarında fonksiyonun düzeltilmesi, bu fonksiyon kayıplarının minimuma indirilmesi, çok yönlü fizyoterapi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uygulamalar yapan; mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile her yaş aralığındaki hasta, engelli ve sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetesi uygulayan sağlık elemanıdır. Fizyoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programının başarı ile bitirilmiş olması ve hak kazanılan diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fizyoterapistler, bir kaza veya hastalık sonrasında, hasta veya engelli olan kişilerin mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırılmaları ve özrün neden olduğu engellilik düzeyinin en düşük düzeye indirgenebilmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmektedirler.

 

Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar;

  • nörolojik hastalıklar
  • ortopedi ve travmatolojik hastalıklar
  • romatoloji
  • kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları
  • obstetrik ve ürojinekolojik durumlar
  • spor yaralanmaları
  • el yaralanmaları
  • beyin, plastik ve genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, devamlı bakım ve reanimasyon, evde bakım ve ağrı tedavisidir.
  •  Buna ilave olarak, Toplum Temelli Rehabilitasyon ve Koruyucu Rehabilitasyon adı altında, örneğin, aktif yaşam tarzının kazanılması, günlük yaşamda vücut mekaniğine uygun hareketlerin benimsenmesi, bedensel, zihinsel, işitsel veya görme engeli olan kişilerin kinestetik hislerinin geliştirilmesi gibi eğitim alanları ile de ilgilidir.

 

Fizyoterapistlerin mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında, kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, spor kuruluşları ve kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve engelli olan çocuklara yönelik okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hasta veya engeli olan kişilere yönelik merkezleri sıralanabilir.

 

Misyonumuz:

Sağlık alanında disiplinler arası iş birliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, mesleki

alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip fizyoterapistler yetiştirmek. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgün bilimsel araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkıda bulunmak; ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.  

Vizyonumuz:

Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek. İnsanlığa hizmet eden, yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kaynak gösterilen, mesleğini çağın ilerisine taşıyan dünya çapında öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olmaktır.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ