SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ

 

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Yüksekokullarının faaliyete geçirilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı-YÖK arasında imzalanan bir protokolle 1997 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında veren ebelik bölümüne 2003 yılından sonra öğrenci alımı durdurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak 41 öğrenci ile eğitime tekrar başlanmıştır.

Fakültemiz Ebelik Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. Fakültemize lise ve dengi okul mezunu kız öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sayısal puan sonucuna göre kayıt hakkı kazanır. Ebelik Bölümü’nden mezun olanlara "Ebe" unvanı verilir.

 

MİSYONUMUZ

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için, bakımda kanıta dayalı bilgileri kullanan, ekip çalışmasına yatkın, analiz yeteneğine sahip ebeler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Öğrencilerini araştırma ve analiz etmeye yönlendiren, bilimsel bilgi ve beceri ile donatılmış, teknolojiyi üst düzeyde kullanan, ülkenin ve mesleğin sorunlarına çözüm üreten, değerlerimize saygılı, bireye özgü bütüncül yaklaşım sergileyebilen ebeler yetiştiren, yurtiçinde ve yurtdışında tercih edilen ve iyi bilinen bir okul olmaktır.